Fundamenty budowli są narażone na wnikanie wód gruntowych mimo znacznej grubości przewidzianej projektem. Dotyczy to szczególnie płyty fundamentowej jak również najniższej płyty w technologii ścian szczelinowych. Artykuł sponsorowany

Fundamenty budowli są narażone na wnikanie wód gruntowych mimo znacznej grubości przewidzianej projektem. Dotyczy to szczególnie płyty fundamentowej jak również najniższej płyty w technologii ścian szczelinowych.

Nieuszczelnione rysy powodują przenikanie wody do pomieszczeń podziemnych. Tradycyjnie pod płyty fundamentowe stosowało się warstwę chudego betonu, a następnie dwa razy papę asfaltową lub termozgrzewalną, która miała tworzyć szczelną wannę.
Wykonanie uszczelnienia Hydrostopem – warstwy

Zagęszczony grunt rodzimy lub zagęszczona podsypka na gruncie rodzimym.
Folia budowlana 0,3 mm układana z zakładem 10-centymetrowym.
Chudy beton 5 cm. Jest to płaszczyzna robocza, na której ustawia się zbrojenie na podkładkach o szerokości nie przekraczającej 5 cm.
Posypka z Hydrostopu-Mieszanki Profesjonalnej produkt 209 w ilości 1,6 kg/m2 bezpośrednio przed wylewaniem betonu. Dopuszczalna przerwa w ciągłości posypki do 50 mm.
Warstwę Hydrostopu można utwierdzić przez zroszenie mgłą wodną bez dużych kropli.
Płyta betonowa.
Uszczelnienie bocznych powierzchni płyty fundamentowej i styku płyty ze ścianą.


Woda przedostaje się przez styk pasów folii i niesie Hydrostop
oznaczony kolorem czerwonym do rysy

Zasada działania Hydrostopu i zalety

Po zalaniu posypki betonem składniki uszczelniające Hydrostopu wnikają w wylany beton i częściowo w chudy beton. Następuje uszczelnienie spodu płyty fundamentowej. W pobliżu spodniej warstwy betonu utrzymuje się wysokie stężenie substancji uszczelniających.

W miarę twardnienia płyty występują skurcze i naprężenia. Dodatkowo w miarę postępu prac budowlanych pojawiają się następne defekty struktury betonu.
{mospagebreak}
Woda przesączająca się nad folią w kierunku rysy porywa ze sobą składniki uszczelniające i niesie je do rysy dotąd, aż rysa zostanie doszczelniona.

 


Wykonywanie posypki pod płytę fundamentową wieżowca Żaba Tower w Warszawie
 Zastosowania w praktyce budowlanej

Przedstawiona metoda uszczelniania była wielokrotnie wykorzystana z powodzeniem zarówno przy budowie wieżowców posadowionych na płycie fundamentowej, jak i budowli w technice ścian szczelinowych oraz przy uszczelnianiu spodu ław fundamentowych.

Uszczelniano między innymi: płytę fundamentową pod kondygnacją „-3” hotelu przy pl. Powstańców w Warszawie, płytę pod budynkiem osiedla „Księżopole” w Brwinowie, płytę pod wieżowiec mieszkalny przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie i budynek wielorodzinny przy ul. Górników w Krakowie.

Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7076/2006.

Porównanie i wnioski
Uszczelnienie HydrostopemTradycyjnie stosowane sposoby uszczelniania


Uszczelnienie Hydrostopem spodu płyty jest „wtopione” w spodnią warstwę betonu.
Izolacje rolowe pod płytę nie są trwale związane ze spodem płyty. Woda swobodnie penetruje pomiędzy izolacją a betonem.


Penetracja uszczelnienia w pory betonu do minimum zmniejsza ryzyko rozszczelnienia przepony.
Najmniejszy ubytek/pęknięcie izolacji powłokowej może prowadzić do rozszczelnienia budowli.


Uszczelnienie posypką ze względu na mechanizm działania jest stabilne w czasie.
Lepiki i papa asfaltowa degradują się najdalej po kilkunastu latach w warunkach wilgotnych.


Metoda uszczelniania posypką posiada własność samodoszczelniania głębokich rys płyty.
Bitumiczne i powłokowe materiały izolacyjne nie uszczelniają głębokich rys.


Firma Hydrostop oferuje System Uszczelniania Betonu oraz w przypadku dylatacji i rys/pęknięć pracujących System Hydroizolacji Elastycznych.
Tradycyjnie materiały izolacyjne występują jako pojedyncze materiały bez kompleksowego rozwiązania problemów.


Cena Hydrostopu i robocizny jest niższa od rozwiązań konkurencyjnych.
 
dr inż. Paweł Grzegorzewicz

 Więcej informacji:
http: //www.hydrostop.pl/ib
tel. 0602-616556,
wykonawstwo 0501-225391

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w "Inżynierze budownictwa", 
marzec 2007.