Na konferencji w Podlesicach dyskutowano o bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązaniach skrzyżowań z drogami kołowymi w poziomie szyn. Na konferencji w Podlesicach dyskutowano o bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązaniach skrzyżowań z drogami kołowymi w poziomie szyn.

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Częstochowie zorganizował w dniach 27–29 września 2006 r. II konferencję naukowo-techniczną „Nowoczesne rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”. Współorganizatorami konferencji byli: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie i Oddział Regionalny w Katowicach. Konferencję zorganizowano we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.


Fot. Uczestnicy konferencji
Dokonano przeglądu i oceny nowoczesnych rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowań w poziomie szyn. W dyskusji po wysłuchaniu referatów stwierdzono m.in., że konieczne jest:

opracowanie projektu radykalnej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych z liniami kolejowymi, który powinien obejmować m.in. opracowanie i zastosowanie nowych lekkich konstrukcji wiaduktów przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej;
zintensyfikowanie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w obowiązujących istniejących aktach prawnych i rozporządzeniach wykonawczych.

DOROTA PRZYBYŁA
Wnioski z konferencji i więcej informacji
na stronie ksk-sitk.org.pl