Trójwymiarowy następca – znanego i cenionego od 15 lat – pakietu RM(2D), z którego przeniesiono wiele jego walorów merytorycznych i użytkowych, dodając nowoczesne rozwiązania w interfejsie kreowania modelu obliczeniowego przestrzennych konstrukcji prętowych.
Trójwymiarowy następca – znanego i cenionego od 15 lat – pakietu RM(2D), z którego przeniesiono wiele jego walorów merytorycznych i użytkowych, dodając nowoczesne rozwiązania w interfejsie kreowania modelu obliczeniowego przestrzennych konstrukcji prętowych.  
A mianowicie: prosty i przyjazny interfejs umożliwiający kreowanie schematu w dowolnej – łatwo pozycjonowanej – płaszczyźnie, wyposażony w funkcje kopiowania, zaawansowanego wklejania, powielania, usuwania zaznaczonej części modelu; operowanie prętami jako elementami konstrukcyjnymi (belki, słupy, rygle, płatwie), a nie jako elementami modelu MES; obciążenia powierzchniowe z automatycznym rozdziałem na pręty; pełna analiza statyczna i kinematyczna wg teorii I i II rzędu z trójwymiarową prezentacją wyników obliczeń, połączona z automatyczną kombinatoryką grup obciążeń. Pojedyncze i grupowe wymiarowanie prętów stalowych wg PN; łatwe i wieloparametrowe generowanie dokumentacji w formie tabel i arkuszy generowanych w konwencji obliczeń „ręcznych”.

Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania „CadSiS” s.c.

45-232 Opole, ul. Skrajna 12
tel. (077) 455 04 28, 0399 011 754
cadsis@cadsis.com.pl 
www.cadsis.com.pl