W dniach 16 i 17 marca 2006 r. na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” pod patronatem Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. W dniach 16 i 17 marca 2006 r. na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” pod patronatem Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.

konferencja naukowo-techniczna pt. „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”

W Zielonej Górze spotkali się na konferencji zainteresowani renowacją budynków i modernizacją obszarów zabudowanych pracownicy naukowi, producenci, projektanci, wykonawcy oraz pracownicy administracji budowlanej. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uczelniane Centrum ds. Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych, Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński. Sekretarzem naukowym był dr inż. Wojciech Eckert. Na konferencji obecny był Piotr Styczeń – wiceminister transportu i budownictwa, sekretarz stanu ds. budownictwa. Poszczególne sesje tematyczne dotyczyły: rewitalizacji obszarów zabudowanych, problemów technicznych w renowacji (np. wzmacniania elementów konstrukcyjnych, napraw detali architektonicznych, sposobów osuszania budynków), renowacji i adaptacji budynków (w tym budynków zabytkowych, mieszkalnych, obiektów poprzemysłowych, sakralnych). W czasie trwania konferencji odbyła się także prezentacja nowości technicznych związanych z renowacją budynków oraz wystawa reklamowa firm: FAKRO, Rockwool i Zielbruck.
 
dr inż. Beata Nowogońska
Fot. K. Adamczewski