Zbigniew Kledyński, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na temat projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Zobacz komentarz.

 

Felieton ten został opublikowany w numerze „Rzeczpospolita” w dodatku „Nieruchomości” w dn. 7.06.2019.