Mimo trwającej przerwy zimowej na odcinkach I Lubień–Naprawa i II Skomielna Biała–Rabka Zdrój wraz z nowym odcinkiem DK47 do Chabówki, prace są wykonywane w ograniczonym zakresie na tyle, na ile pozwalają warunki atmosferyczne. Odcinka tunelowego przerwa zimowa nie dotyczy.

 

 

W tunelu wydrążono, wraz z wykonaniem obudowy tymczasowej, 2118 m. Przy portalu południowym wykonywane są żelbetowe pale wielkośrednicowe. Średnica pali wynosi 1,2 m; trzeba ich wykonać 150. Wiercone są na głębokość od 14 do 30 m. W sumie wykonano 1024 m pali, czyli ok. 30,3% całości.

Na odcinku I Lubień–Naprawa prowadzone są prace ziemne przy wykopach i nasypach oraz wykonywane są drenaże. Na odcinku III Skomielna Biała–Rabka Zdrój wykonywane są wykopy i nasypy oraz roboty mostowe.

Na budowie odcinka I w ostatnich dniach pracowało 208 robotników przy wykonywaniu gwoździ zabezpieczających nasypy oraz na obiektach inżynierskich, m.in. przy zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych oraz dylatacji. Na odcinku III S7 pracowało średnio 200 pracowników przy pracach wykończeniowych. Na budowie tunelu pracowało 170 osób.

 

 

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też: Wznowiono prace przy drążeniu tunelu w Naprawie