Nadawanie uprawnień budowlanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa niezagrożone. 22 lutego Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy – Prawo budowlane.

 

13 lutego br. przestało obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15. Tym samym do ustawy musiały zostać przeniesione przepisy regulujące zakres uprawnień budowlanych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lutego na 77. posiedzeniu uchwalił ustawę Prawo budowlane – legislacyjny ekspres. Następnie ustawa trafi do Senatu RP.

Vacatio legis ustalono na 14 dni.

Wiosenna sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na 17 maja.

 

 

Czytaj też: Senat przyjął zmiany w prawie budowlanym