11–13 kwietnia na Politechnice Krakowskiej odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów Euroinżynier o temacie przewodnim „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych”.

Zgłoszenia trwają do 9 stycznia. Kwalifikacja referatu następuje na podstawie nadesłanego krótkiego streszczenia pracy (do 300 słów). Wszystkie zakwalifikowane referaty są recenzowane przez członków Komitetu Naukowego i pracowników naukowych uczelni, a uwagi recenzentów przekazane są autorom do uwzględnienia w końcowej wersji referatów. Referaty przyjęte na konferencję są wygłaszane przez autorów i biorą udział w konkursach (z nagrodami rzeczowymi), odrębnych dla każdego z trzech stopni studiów.

Artykuł na bazie referatu będzie opublikowany w monografii „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2019”, w postaci e-booka, który ma numer ISBN. Materiały zamieszczane są w e-booku za pisemną zgodą ich autorów. Planowany termin ukazania się monografii – kwiecień 2019 r.

Więcej na www.euroinzynier.edu.pl