Kontynuacją prezentacji szczegółowych uwag PIIB do projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa z dnia 1 października 2018 r. jest przygotowana przez dr inż. Tomasza Piotrowskiego tabela 2.

 

Jest to przytoczenie konkretnych przepisów z projektów ustaw oraz komentarze do nich. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

 

Zestawienie pozostałych uwag PIIB (wybór) do projektów ustaw z 1 października 2018 r. wraz z komentarzem