W dniach 16-20 września br. odbywała się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, zorganizowana przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tradycyjnie konferencja składała się z części: problemowej i ogólnej.

Myślą przewodnią części problemowej była „inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania”, obejmująca 6 obszarów rozważań: rozwój infrastruktury kolejowej, koleje dużych prędkości, obiekty inżynierskie, zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym, statyka i dynamika dróg szynowych, BIM w kolejnictwie. Wygłoszono w niej 25 referatów. Przedmiotem części ogólnej konferencji były problemy naukowe z zakresu: budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych i metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów, budownictwa hydrotechnicznego. Na część ogólną zgłoszono łącznie 173 prace, z których Komitet Naukowy zakwalifikował do prezentacji 117. Referaty zaprezentowano podczas 23 sesji. Po raz pierwszy odbyła się sesja plakatowa dla młodych naukowców, podczas której zaprezentowanych zostało 15 prac.

 

 

W ramach konferencji zostały wygłoszone wykłady specjalne (zamówione przez organizatorów). Odbyły się zebrania: Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji