Autor omawia istotne prawne i praktyczne aspekty umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane i o dzieło w świetle Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

Omawia także szczegółowo klauzule Warunków Kontraktowych FIDIC. W wyd. 2 znalazł się przegląd i omówienie zmian wprowadzonych do II edycji Księgi FIDIC z 2017 r.

 

Hubert Wysoczański

Wyd. 2, str. 468, oprawa miękka, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2018.