Podpisano umowę na projekt i budowę ostatniego z warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61.

Wykonawcą ok. 23-kilometrowego fragmentu trasy od Szczuczyna do węzła Ełk Południe będzie konsorcjum firm: Porr, Porr Bau oraz UNIBEP. Wartość zadania wynosi ok. 699,5 mln zł. Planowany czas realizacji to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn–Budzisko, odc. Szczuczyn–Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzły drogowe:

- Guty w gminie Szczuczyn;

- Ełk Południe w gminie Ełk w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Ełcka.

 

 

Via Baltica na Warmii i Mazurach

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa, jest jednym z trzech fragmentów drogi ekspresowej S61 Szczuczyn–Raczki, będącej częścią europejskiej trasy Via Baltica, realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

- Zadanie nr 1 – Szczuczyn–węzeł Ełk Południe (ok. 23 km);

- Zadanie nr 2 – węzeł Ełk Południe–węzeł Wysokie (ok. 23 km, w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km);

- Zadanie nr 3 – węzeł Wysokie–Raczki (ok. 20 km).

W lipcu podpisane zostały umowy na projekt i budowę odcinków Wysokie–Raczki oraz Ełk Południe–Wysokie. Dzisiejsza umowa zamyka etap przygotowawczy budowy drogi ekspresowej S61 na Warmii i Mazurach.

 

Źródło: GDDKiA