Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 7 czerwca br. powołał Waldemara Izdebskiego na stanowisko Głównego Geodety Kraju, Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Waldemar Izdebski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora uzyskał w roku 1999. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 1989 r. jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1990 r. założył firmę Geo-System Sp. z o.o. i do 22 maja 2018 r. był jej prezesem.

Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej, jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90. czynnie uczestniczył w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jest autorem wielu publikacji na ten temat i wdrożeń oprogramowania opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.

 

 

Źródło: GUGIK