Konstruktor – modułowy program przeznaczony głównie dla projektantów konstrukcji.

Zawiera 28 modułów obliczeniowych oraz 6 modułów graficznych tworzących automatyczne rysunki wykonawcze w postaci plików dxf. Program obejmuje swym zakresem podstawowe zagadnienia z zakresu statyki 2D oraz projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i geotechnicznych. W programie możemy liczyć takie elementy budowlane, jak: słupy, belki, płaskie układy prętowe, fundamenty, blachownice, płatwie, mury, wiązary dachowe, wybrane typy połączeń stalowych, schody, pale, ścianki szczelne i oporowe. Zbieranie obciążeń jak i wymiarowanie podstawowych elementów konstrukcji wykonywane jest zarówno na podstawie Polskich Norm, jak i Eurokodów w osobnych modułach.

Więcej informacji na www.intersoft.pl