W dniach 17-18 maja br. odbyło się szkolenie sekretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur w Radziejowicach k/Warszawy.

- Rola sekretarzy i dyrektorów biur w funkcjonowaniu naszego samorządu zawodowego ma bardzo duże znaczenie. Im lepsze są efekty tego działania, tym lepszy jest wizerunek całego samorządu - zauważyła na początku swojego wystąpienia Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, na otwarciu dwudniowego szkolenia sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur.

- Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na budowanie właściwych relacji pomiędzy osobami pracującymi w strukturach naszego samorządu lub pełniącymi określone funkcje a członkami izby - podkreśliła D. Gawęcka.

W obradach uczestniczyli: Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB, Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora KR PIIB, Barbara Malec, przewodnicząca Łódzkiej OIIB, Urszula Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB, Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, mec. Krzysztof Zając. Na szkolenie przybyli przedstawiciele Ergo Hestii - Ewa Burchacińska, Maria Tomaszew- ska-Pestka i Jacek Maniura.

 

 

W samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa działa 17 sekretarzy i tyle samo dyrektorów biur. O ich roli, znaczeniu, miejscu w strukturze organizacyjnej i zadaniach wynikających z regulaminów oraz zakresu obowiązków mówiła Danuta Gawęcka. Zwróciła uwagę na korzyści, jakie mają członkowie samorządu zawodowego, związane z przynależnością do izby, m.in. niskie opłaty za ubezpieczenie OC w porównaniu z innymi samorządami, możliwość dokupienia ubezpieczenia prywatnego, dostępność do szkoleń e-learningowych, bazy norm PKN, e-Sekocenbudu, itp. Omówiła wspólne zadania, jakie stoją przed sekretarzami oraz dyrektorami, których realizacja bezpośrednio wpływa na budowanie zewnętrznego jak i wewnętrznego wizerunku naszej izby. Wspomniała również o współpracy pomiędzy okręgowymi izbami i krajową izbą. Wskazała, jakie działania należy udoskonalać i zmieniać. Następnie sekretarze oraz dyrektorzy biur zapoznali się z prezentacją dotyczącą RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wchodzi w życie od 25 maja 2018 r. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić podmioty, także nasz samorząd zawodowy, są poważne, a na dodatek grożą też wielomilionowe kary. Prezentację omówił mecenas Krzysztof Zając, współpracujący z KR PIIB. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych zmienią całkowicie część procedur, jakie podmioty działające w Unii Europejskiej stosowały przez lata. Kogo dotyczyć będzie RODO? Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje, jak i na przykład firmy ubezpieczeniowe oraz nieduże rodzinne przedsiębiorstwa. Mecenas zasygnalizował temat m.in. przedmiotowego zakresu stosowania RODO, przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczania. Odniósł się także do wdrażania zasad RODO w PIIB oraz w okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Jak zauważył, jest to dla wszystkich bardzo istotne zagadnienie i będzie wymagało jeszcze szczegółowego przeanalizowania po wejściu rozporządzenia w życie.

 

W drugim bloku szkoleniowym dotyczącym public relations U. Kieller-Zawisza omówiła działania okręgowych izb na polu przekazywania informacji oraz budowania medialnego wizerunku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, natomiast Anna Mazur, szkoleniowiec ds. PR, zapoznała uczestników m.in. z podstawami przekazu medialnego, oczekiwaniami mediów, ich specyfiką oraz sztuką wystąpień publicznych.

W drugi dzień szkolenia sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur odwiedził Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, który z uwagą przysłuchiwał się podejmowanym tematom i problemom, jakie zgłaszali uczestnicy spotkania.

W swoim wystąpieniu prezes PIIB zwrócił uwagę na potrzebę solidarności i wspólnego działania wszystkich okręgowych izb. Odniósł się do zmian legislacyjnych dotyczących działalności inżynierów budownictwa i samorządu zawodowego. Zaznaczył potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego oraz współdziałania z innymi samorządami i organizacjami budowalnymi związanymi z branżą. Prezes PIIB zwrócił także uwagę na potrzebę wyrównywania szans dla członków naszego samorządu, należących do różnych pod względem wielkości izb. - Dlaczego inżynier w dużym mieście ma dostęp do większej liczby szkoleń niż w małej miejscowości? Dlaczego inżynier w dużym mieście może korzystać w większym stopniu z tego, co mu oferuje jego izba niż inżynier należący do małej izby? Przecież płacą takie same składki! Tak nie może być. Musimy znaleźć rozwiązanie - zaakcentował A.R. Dobrucki.

Marek Walicki omówił przygotowania do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla samorządu zawodowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z tematem ubezpieczeń członków PIIB, który zaprezentowali Maria Tomaszewska-Pestka i Jacek Maniura.

W dalszej części redaktor Barbara Mikulicz-Traczyk mówiła o bieżącej współpracy z okręgowymi izbami, a Adam Kuśmierczyk i Wojciech Stańczuk z firmy Entim przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane z funkcjonowaniem strony internetowej PIIB oraz możliwościami i usługami dostępnymi dla członków samorządu.

 

Urszula Kieller-Zawisza