Polder Żelazna zostanie rozbudowany.

Polder Żelazna w Opolu jest zbudowali Niemcy prawie 100 lat temu jako element ochrony przeciwpowodziowej Opola. Obecnie ze względu na anomalie atmosferyczne jest niewystarczającym zabezpieczeniem. Zapadła ostateczna decyzja dotycząca finansowania inwestycji i za 3 lata  ma zakończyć się rozbudowa polderu Żelazna. Koszt rozbudowy to 110 mln zł. 79 mln przeznaczono na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, reszta to dotacja  miasta Opole.

Po rozbudowie powierzchnia polderu będzie wynosić 400 ha (obecnie 200 ha). Z kolei pojemność wzrośnie pięciokrotnie, a więc wielokrotnie więcej  wody będzie mogło w razie powodzi rozlać się w kontrolowany sposób. Przed powodzią chronione będą obszary na terenie Sławic i Żelaznej, jak również specjalna strefa ekonomiczna przy ul. Północnej.

źródło: nto.pl