Jeszcze w tym roku Panasonic zamierza przystosować wszystkie systemy klimatyzacyjne wymagające mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego do pracy z efektywnym i przyjaznym środowisku czynnikiem R32. Nowa oferta obejmie m.in. konsole podłogowe RAC, systemy split, multi-split i jednostki kasetonowe.

Zgodnie z wydanym w 2014 r. rozporządzeniem dotyczącym redukcji gazów fluorowanych (517/2014), Europa musi z każdym rokiem ograniczać globalne ocieplenie. W branży klimatyzacyjnej zmiany dotyczą systemów typu single split zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych. W ich przypadku wartość GWP wykorzystywanego czynnika do 2025 r. musi wynosić mniej niż 750. Panasonic już w tym roku przystosował do nowych regulacji wszystkie domowe systemy chłodzące typu split i multi split z maksymalnie 5 jednostkami wewnętrznymi oraz komercyjne systemy split do 14 kW.

 

 

Przez lata R32 był stosowany jako jeden ze składników czynników chłodniczych R407C i R410A. Jednak wykorzystywany samodzielnie przynosi wiele istotnych korzyści. Główną zaletą R32 jest dużo niższy wskaźnik GWP niż w przypadku czynnika R410A, który do 2025 r. ma być całkowicie wycofany z użycia. Biorąc pod uwagę przyszłe regulacje oraz stopniową eliminację z rynku czynników chłodniczych o wysokim GWP, Panasonic postanowił już teraz wprowadzić na rynek nową generację klimatyzatorów z czynnikiem R32.

Co ważne, R32 jest również bardziej efektywny od R410A. Urządzenie z czynnikiem R32 zużywa mniej energii w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, a jego efektywność energetyczna jest o ok. 10% wyższa.

Instalacja systemów z czynnikiem R32 jest bardzo prosta i praktycznie identyczna jak w przypadku urządzeń z czynnikiem R410A. Ponieważ R32 był składnikiem R410A, nie wymaga zmiany istniejącego orurowania. Może pojawić się potrzeba wykorzystania innego oprzyrządowania, np. systemu odzysku i detektora wycieku czynnika chłodniczego, lecz nie powinno to stanowić dużego wyzwania. Podobnie jak w przypadku wszystkich czynników chłodniczych, R32 musi być wykorzystywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a pomieszczenia należy wentylować, kiedy jest on ładowany lub odzyskiwany z systemów chłodzących.