Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie–Mrągowo, wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Pod koniec kwietnia br. zakończą się trwające od stycznia 2017 r. prace nad koncepcją programową dla tego zadania. Dzięki temu w III kwartale br. można będzie ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.

Będzie ona miała długość 17 km – 12,9 km w ciągu S16 oraz 4,1 km w ciągu DK 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

 

 

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ciągu obwodnicy Mrągowa będzie to droga o przekroju 2x2 na odcinku 1,2 km oraz 1x2 na odcinku 2,9 km. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Harmonogram prac zakłada podpisanie umowy na realizację inwestycji w formule „projektuj i buduj” w połowie 2019 r.

 

Źródło: MI