23–24 marca w Łodzi odbyła się narada skarbników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Andrzej R. Dobrucki, prezes KR PIIB, Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, i jego zastępca Krystyna Korniak-Figa, Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB, wraz z zespołem księgowości PIIB oraz przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa: małopolskiej, podlaskiej, lubuskiej, pomorskiej, mazowieckiej, świętokrzyskiej, zachodniopomorskiej, wielkopolskiej, warmińsko-mazurskiej, kujawsko-pomorskiej, śląskiej, podlaskiej, podkarpackiej.

 

 

Spotkanie zaczęło się w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie uczestnicy narady szkoleniowej spotkali się z kierownictwem ŁOIIB, a prof. Marek Janiak, architekt miasta, przedstawił prezentację na temat dziedzictwa kulturowego i aktualnych problemów rozwoju centrum Łodzi.

W czasie kolejnej części narady szkoleniowej uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu dotyczącego umów o pracę i cywilnoprawnych oraz prelekcji Kazimierza Ratajczaka pt. „Inżynier budownictwa na krańcu świata”.

W sobotę Andrzej Jaworski rozpoczął dyskusję, podczas której omawiano zagadnienia związane z realizacją budżetów okręgowych izb w 2017 r.

Wizytę w Łodzi uczestnicy narady zakończyli na zwiedzaniu Księżego Młyna, gdzie odwiedzili m.in. Pałac Herbsta.

 

R. Włostowska, Łódzka OIIB/PIIB