W Polsce i Słowacji powstaje sieć ładowania samochodów elektrycznych Greenway.

W sieci tej w styczniu br. zainstalowano GridBooster – magazyn energii połączony z punktami ładowania, pierwszy taki w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych 3 lat w naszym kraju będą instalowane kolejne takie magazyny.

Instalacja złożona jest z dwóch stacji szybkiego ładowania o mocy 50 kW każda oraz z magazynu energii o pojemności 52 kWh. Zastosowana technologia pozwala na lokalne wytwarzanie energii oparte na źródłach odnawialnych i na jej magazynowanie. Rozpowszechnienie takiego rozwiązania zwiększy elastyczność sieci energetycznej i zmniejszy uzależnienie stacji ładowania od energii dostarczanej z konwencjonalnych elektrowni.

 

Źródło: CIRE