Firma CADSOFT – Autodesk Gold Partner zaprasza na seminarium branżowe „BIM w infrastrukturze”, które odbędzie się 30 stycznia w Katowicach.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zalety technologii BIM w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych.

Dokładnie 4 lata temu Polska, tak jak pozostałe kraje unijne, stanęła wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej stosowania BIM w procesie zamówień publicznych.

Mimo całego szumu wokół BIM dla infrastruktury, wciąż jest sporo niejasności, co to naprawdę znaczy „stosować BIM”? Podczas spotkania zaproszeni prelegenci – praktycy postarają się odpowiedzieć na to pytanie.

Seminarium poprowadzą specjaliści w zakresie stosowania technologii BIM w projektach infrastrukturalnych. Nie zabraknie też przedstawicieli firmy Autodesk oraz spojrzenia na wdrożenie BIM od strony obowiązującego prawa i przepisów.

Szczegółowa agenda wraz z formularzem rejestracyjnym: http://gems.autodesk.com/BIM_w_infrastrukturze?RefID=Cadsoft