Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu basenu, ale także podczas prowadzenia prac, prowadzi w prostej linii do problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów finansowych niezbędnych do napraw.

 

Cały artykuł dostępny na www.izbudujemy.pl