Zaostrzone wymogi aktualnej normy PN-B-02151-3:2015, jak i ogólny trend polepszania komfortu akustycznego budynków, stawia projektantów i wykonawców przed problemem doboru odpowiednich materiałów do skutecznych rozwiązań.

 

Cały artykuł dostępny na www.kataloginzyniera.pl