Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geologicznej uszczegóławiającej dla autostrady A-1 na odcinku od węzła „Stryków” do granicy województwa śląskiego.
Kontrakt finansowany z funduszu TEN-T podpisano z konsorcjum firm: Instytut Techniki Budowlanej / Instytut Badawczy Dróg i Mostów / Państwowy Instytut Geologiczny / SEGI-AT SP. z o.o. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 1.171.200 euro w 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Źródło (tekst): GDDKiA