PM Group Polska współpracuje z firmą Philip Morris Polska S.A. przy rozbudowie fabryki w Krakowie.
Firma PM Group Polska odpowiedzialna jest za prace projektowe przy rozbudowie istniejącej fabryki Philip Morris Polska S.A. W skład inwestycji wchodzi rozbudowa budynku biurowego dla Europejskiego Centrum Usług Philipa Morrisa oraz budowa nowych budynków magazynowych i produkcyjnych. PM Group Polska została również oficjalnym inżynierem kontraktu i będzie odpowiedzialna na nadzór nad realizacją całej inwestycji.
Inwestycja podzielona została na etapy. Pierwszy etap rozpoczął się marcu 2007 roku i obejmuje rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego o dodatkowe 5 tys. mkw. Drugi etap to rozbudowa części produkcyjnej i magazynowej fabryki wraz z infrastrukturą zewnętrzną i budynkami technicznymi. Powierzchnia, o którą zostanie powiększona fabryka, wynosi 20 tys. mkw. Etap kolejny to budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą o powierzchni 12 tys. mkw.
Zakres usług PM Group Polska dla firmy Philip Morris Polska S.A. obejmuje pełen zakres prac projektowych, w skład których wchodzi opracowanie projektów: koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego i wykonawczego dla wszystkich branż, a także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie procesu przetargowego w celu wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji. Obecnie trwają prace projektowe w ramach drugiego i trzeciego etapu inwestycji.