Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

17.04.2019

Czy można z tego wyciągnąć wniosek o obowiązku uzyskania uzgodnienia projektu budowlanego. Moim zdaniem nie. Obowiązek uzyskania uzgodnienia nie wynika wprost z tego przepisu.

O uzgadnianiu projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych mówi nie tylko cytowany przepis ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informacje o tym można znaleźć również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 1792). Zgodnie z § 1 rozporządzenia:

1) kwalifikacje rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych;

2) warunki, zakres i tryb przyznawania i cofania uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

3) wysokość opłat ponoszonych w związku z przyznaniem uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych;

4) warunki i tryb działania oraz wynagradzania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw oceny kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej „Komisją";

5) warunki i tryb uzgadniania przez rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych dokumentacji projektowej.

Nie ma tu słowa o obowiązku uzyskania uzgodnienia.

Paragraf 3 reguluje zakres uprawnień rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.

Z przepisu tego wynika, że uzgadnia się projekty budowlane prawie wszystkich obiektów budowlanych. W § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia wymienia się obiekty budownictwa mieszkaniowego.

Gdyby przyjąć, że z art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika obowiązek uzyskania uzgodnienia, dotyczyłoby to również na przykład budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Według mojej wiedzy urzędnicy w starostwach w tej sytuacji uzgodnienia nie wymagają. Wydaje mi się, że przeważnie żąda się uzgodnienia projektów budowlanych obiektów, dla których przed przystąpieniem do użytkowania trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestor powinien zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną, która zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Takie stanowisko nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu również w orzeczeniach sądów administracyjnych.

Ja podchodzę do tego problemu inaczej. Nie jako obowiązek, ale jako dobre rozwiązanie gwarantujące zgodność projektu z przepisami.

Niewątpliwie w przypadku bardziej skomplikowanych obiektów lepiej uzyskać uzgodnienie projektu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Projektant powinien znać przepisy i projekty powinny być z nimi zgodne. Projekt podlega sprawdzeniu, podczas którego ewentualne błędy powinny być wskazane i później usunięte przez projektanta. Uzgodnienie powinno być traktowane jako dodatkowe sprawdzenie. Może się zdarzyć, że z powodu błędów projektowych inwestor musi ponieść dodatkowe koszty. W przypadku uzgodnienia projektu maleje prawdopodobieństwo popełnienia takich błędów i zwiększa się krąg podmiotów, od których inwestor może żądać odszkodowania.

Koszty uzgodnienia nie są wysokie. Zarówno w interesie inwestora, jak i projektanta leży dokonanie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Czytaj też: Rozpoczęcie robót budowlanych a postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube