Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Koszty używania samochodów osobowych

07.03.2019

To również nie koniec. W przypadku gdy opłaty (w tym czynsz) z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, wówczas do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu, stosuje się limit redukcji kosztu 25% dedykowany kosztom używania.

O takim limitowaniu niżej.

W ramach limitu definiowanego jako proporcja kwoty 150 000 zł do wartości pojazdu rozliczany jest również podatek od towarów i usług.

Limit taki stosowany jest także do tej części VAT, która nie stanowi podatku naliczonego (najczęściej 50%) oraz do kwoty podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu (przy odliczaniu częściowym).

Wprowadzone przez prawodawcę regulacje nieraz będą przyczyną sporów między podatnikami a organami skarbowymi. W dalszym ciągu skutek fiskalny może być uzależniony od tego, jak kreatywny i odważny jest podatnik. Można się posłużyć takim przykładem: podatnik zawiera umowę leasingu, w ramach której firma leasingowa powiązana z producentem samochodów zapewni duży rabat na kupno pojazdu, a jednocześnie zastosowane będzie wysokie oprocentowanie. Jeżeli z tym powiąże się odpowiednio wyznaczoną cenę zakupu po leasingu - koniecznie po, a nie w ramach - możliwa jest skuteczna i legalna optymalizacja podatkowa.

Jeżeli chodzi o limitowanie opłat ponoszonych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy i podobnych, prawodawca przewidział wyższy limit dla kosztów korzystania z samochodów elektrycznych.

I w tym przypadku prawodawca zastosuje zasadę, według której nowe przepisy, a wraz z nimi limit 225 000 zł dla opłat ponoszonych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy stosuje się:

  1. od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej;
  2. w odniesieniu do pojazdów elektrycznych w rozumieniu tej ustawy oddanych do używania po dniu określonym zgodnie z pkt 1.

I tym razem samochody elektryczne traktowane są jak pozostałe samochody osobowe. Tak będą kwalifikowane również po wydaniu decyzji, jeżeli zostaną oddane do używania przed jej ogłoszeniem.

Szanując prawa nabyte, prawodawca pozwolił podatnikom na zachowanie dotychczasowych zasad w przypadku kontynuacji umów o używanie, zawartych przed 2019 r. Według przepisu przejściowego do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustaw zmienianych w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie prawodawca zastrzegł, że do umów takich, zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r., stosuje się już nowe przepisy.

Ważne jednak jest to, aby umowa nie została zmodyfikowana w żaden sposób po zakończeniu 2018 r. (chodzi o rok kalendarzowy, a nie podatkowy podatnika CIT).

Podkreślić trzeba, że o stosowaniu dotychczasowych regulacji decyduje data zawarcia umowy, a nie przyjęcia do używania pojazdu. Oznacza to, że jeżeli umowa została zawarta jeszcze w 2018 r., to do momentu jej zmiany (gdyby taka nastąpiła) stosuje się regulacje obowiązujące w 2018 r. Zaznaczyć należy, że przepis przejściowy nie wiąże utraty dotychczasowych zasad podatkowych ze zmianą umowy w jakimś konkretnym obszarze, np. ceny - według takiej regulacji wystarczy jakakolwiek zmiana jej postanowień.

 

Czytaj też: Mercedes-Benz Cars zbuduje fabrykę baterii w Jaworze

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube