Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Konieczne zmiany

07.09.2007

W poprzednim numerze „IB” przedstawione zostały propozycje Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, dotyczące zmian w  projekcie nowej ustawy – Prawo budowlane. Dziś zamieszczamy uwagi Andrzej Dobruckiego  przewodniczącego tej komisji, a jednocześnie wiceprezesa PIIB, zgłoszone  do planowanych zmian przepisów w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
W poprzednim numerze „IB” przedstawione zostały propozycje Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, dotyczące zmian w  projekcie nowej ustawy – Prawo budowlane. Dziś zamieszczamy uwagi Andrzej Dobruckiego  przewodniczącego tej komisji, a jednocześnie wiceprezesa PIIB, zgłoszone  do planowanych zmian przepisów w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Projekt ustawy – Prawo budowlane z dnia 12 czerwca 2007 r. w  art. 140 dotyczy zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Z założeń ustawy – Prawo budowlane wynika, że regulacje prawne dotyczące samodzielnych funkcji technicznych mają wejść do ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Zakładam, że zgodnie z naszymi uwagami złożonymi do resortu budownictwa, a dotyczącymi ustawy – Prawo budowlane, w tych przepisach znajdą się podstawowe określenia dotyczące definicji samodzielnej funkcji technicznej, określenia precyzujące, kto może wykonywać te funkcje, wyszczególnienie rodzajów uprawnień oraz egzemplifikacja specjalności. Chodzi bowiem o to, że podstawowe określenia dotyczące zasad zawodowego funkcjonowania inżynierów budownictwa powinny się znaleźć w najważniejszym dokumencie prawnym dla budownictwa, jakim jest ustawa – Prawo budowlane.Regulacja kwestii dotyczących samodzielnych funkcji technicznych tylko w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów może spowodować próbę oskarżenia o to, że izby tworzą przepisy „korporacyjne”, które utrudniają dostęp do wykonywania zawodu.Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB (przypomnę, że pracują w niej reprezentanci wszystkich izb okręgowych) wystąpiła z wnioskami o:


stworzenie możliwości otrzymywania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń osobom posiadającym wykształcenie wyższe (nie wyłącznie magisterskie – wymóg wprowadzony nowelizacją Prawa budowlanego z dnia 28 lipca 2005 r.) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności.Konsekwencją tego zapisu byłaby możliwość uzyskiwania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów wyższych (niemagisterskich) na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Uważamy, że wymóg studiów magisterskich w tym przypadku dyskryminuje naszych inżynierów na rynku europejskim. Tak wysokie kryterium wykształcenia nie jest wymagane w żadnym kraju europejskim. Obecna regulacja została krytycznie oceniona przez środowisko inżynierów budownictwa – a przecież dąży się do likwidacji zbędnych barier utrudniających rozwój budownictwa. W tym również mieści się usunięcie w ogłoszonym 1.09.2006 r. jednolitym tekście ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) zapisu art. 5 nowelizacji z 28.07.2005 r. w którym zapisano, że „w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe”. Oznaczałoby to, że jeżeli uzyskali dyplom ukończenia odpowiedniej szkoły i rozpoczęli praktyki zawodowe przed 31.12.2005 r., mogli uzyskać uprawnienia: inżynierowie bez ograniczeń, a technicy z ograniczeniami.Należałoby wprowadzić odpowiedni zapis usuwający popełniony błąd.


zdefiniowanie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;Popieramy zapis, aby osoba posiadająca szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi, nieposiadająca tytułu zawodowego i uprawnień budowlanych mogła otrzymać tytuł eksperta budowlanego (równoważny rzeczoznawcy budowlanemu). Istotą przedstawionej propozycji jest uznanie pracy rzeczoznawcy budowlanego jako samodzielnej technicznej funkcji w budownictwie, której sprawowanie łączy się z obowiązkiem przynależności do samorządu zawodowego, a tym samym obowiązkowego ubezpieczenia OC i, co najważniejsze, podlegającemu egzekwowanej przez samorząd odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.


w zakresie specjalności – pozostawienie specjalności wodnej i wodno-melioracyjnej.Sam projekt ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów wymaga doprecyzowania zapisów związanych z ich funkcjonowaniem, i tak np. stosowane w Prawie budowlanym określenie „właściwy organ samorządu zawodowego” powinno być zastąpione nazwą organu, bowiem ustawa o samorządach wymienia nazwy organów i określa ich kompetencje.


Przy okazji szerokiej dyskusji o samorządach zawodowych, która toczy się od kilku miesięcy, chcę przypomnieć, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jest jednym z „najmłodszych” wśród 16 samorządów – czyli instytucji skupiających osoby posiadające status zaufania publicznego w Polsce. Rozpoczęliśmy wykonywanie ustawowych i statutowych obowiązków 1 stycznia 2003 r. Obecnie działa 16 izb okręgowych reprezentujących ponad 100 000 członków PIIB. W latach 2002–2006 nadaliśmy uprawnienia budowlane ponad 10 000 osób.Andrzej Dobruckiwiceprezes PIIBprzewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

ZAMÓW PRENUMERATĘ


Artykuł zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", wrzesień 2007 r. 
 
 
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube