Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Budowa osiedla w pobliżu fermy indyków

11.03.2019

W przypadku hodowli zwierząt zaliczenie do pkt 1 lub 2 jest uzależnione od liczby dużych jednostek przeliczeniowych DJP.

W załączniku do rozporządzenia pod pozycją 32 wymienione są indyki, dla których współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP wynosi 0,024. Liczbę hodowanych sztuk trzeba pomnożyć przez 0,024, żeby otrzymać liczbę DJP.

§ 2.1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

51) chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;

§ 3.1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

103) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:

- mieszkaniowych,

- innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

- zurbanizowanych niezabudowanych,

- rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

W przypadku planowanej hodowli nie mniejszej niż 210/0,024 = 8750 indyków lub nie mniejszej niż 40/0,024 = 1666,7 indyków, przy spełnieniu warunków określonych w pkt 103 lit. a) lub b) rozporządzenia, trzeba uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wynikać ograniczenia możliwości zagospodarowania sąsiednich terenów. Dotyczy to jednak planowanych przedsięwzięć. W przypadku kiedy ferma indyków istnieje legalnie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wydaje się.

 

Przeczytaj też: Obszar oddziaływania obiektu

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube