Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Budowa osiedla w pobliżu fermy indyków

11.03.2019

Odpowiedź na pytanie czytelnika odnośnie do lokalizacji budynków mieszkalnych blisko fermy.

 

Fot. AgataK - Fotolia.com

 

Jestem rolnikiem i posiadam od 1979 r. fermę indyków. Obecnie urząd miejski chce działkę sąsiada (3 ha) przeznaczyć pod budowę osiedla domów jednorodzinnych i zbliżyć się do fermy na odległość 30-40 m oraz opracować plan zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas wieś takiego planu nie miała. Urząd tłumaczy, że nie obowiązują określone odległości osiedla od fermy, tylko ustala je gmina. Proszę o informację, na jaką odległość osiedle domów mieszkaniowych może zbliżyć się do fermy. Mieszkańcom może przeszkadzać odór z fermy.

 

Odpowiada mgr inż. Andrzej Stasiorowski.

 

Ponieważ ferma indyków istnieje od 1979 r. (zakładam, że wybudowana legalnie), a osiedla domów jednorodzinnych jeszcze nie ma, zajmę się tylko aktualnymi przepisami dotyczącymi lokalizacji ferm indyków.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego powinien być sporządzony tak, aby nie było kolizji między funkcjami na poszczególnych obszarach. Projekt planu musi być uzgodniony z różnymi organami, w tym organami ochrony środowiska. Gdyby plan miejscowy przewidywał nadmierne zbliżenie zabudowy jednorodzinnej do fermy, co mogłoby skutkować koniecznością ograniczenia albo nawet likwidacji hodowli, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie od gminy. Wynika to z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945): Art. 36.1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

Ograniczenia odległości budynku od granic działki i innych budynków są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

W § 12 są określone odległości budynków od granic działki. Natomiast z § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 wynikają odległości między budynkami oraz budynków od innych budowli i urządzeń. W przypadku budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących budynków inwentarskich praktyczne znaczenie będą miały przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, czyli § 271-273. Nie są to jednak odległości duże i w sytuacji opisanej przez czytelnika nie będą miały znaczenia. Na przykład określona w § 271 ust. 1 podstawowa odległość między ścianami niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego budynku ZL (zagrożenie ludzi ZLIV - budynki mieszkalne) od budynku IN (inwentarskie) wynosi 8 m. Odległość ta ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od przypadków określonych w dalszej części § 271. Kolejny przepis to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81).

Przepis ten nie dotyczy budynków inwentarskich. Dotyczy natomiast innych obiektów, np. płyt gnojowych i silosów na pasze.

 

Czytaj też: Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube