Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Akupunktura miasta - konkurs

Miesięcznik „Architektura-Murator” od 10 lat organizuje konkurs dla studentów architektury, architektury krajobrazu oraz architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Tematem X jubileuszowej edycji Konkursu Studenckiego była Akupunktura miasta − termin ten stworzył urbanista Jaime Lerner, a kryje się pod nim odzyskiwanie opuszczonych, zdegradowanych fragmentów miasta za pomocą prostych...

Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych Puławy 2007

W dniach 19–21 kwietnia br. w Puławach odbyły się Warsztaty Inżynierów Budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych”. Bezpośrednim organizatorem był Oddział Warszawski PZITB, a organizatorem technicznym WACETOBSp...

Odpowiedni dobór termostatów i mat grzejnych w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego

Właściwie dobrany cykl pracy termostatu oraz dokładność regulacji w dużym stopniu decydują o zużyciu energii przez system grzejny. DEVI oferuje szeroki asortyment termostatów elektronicznych przeznaczonych do sterowania elektrycznymi instalacjami grzejnymi. Termostaty devireg™ charakteryzują się dużą szybkością działania i umożliwiają precyzyjne utrzymanie temperatury nastawionej przez...

Ekoimpregnaty do kamieni naturalnych

Ochrona środowiska i zmiana przepisów, zobowiązująca do ograniczenia emisji lotnych rozpuszczalników organicznych, zmusiły producentów do poszukiwania nowych produktów, m.in. wodnych emulsji impregnujących – skutecznych i przyjaznych dla...

Czy przepisy zapewniają odpowiednią kontrolę stanu technicznego wielkich zapór

Wśród budowli hydrotechnicznych wielkie zapory wodne są obiektami szczególnymi ze względu na konsekwencje ewentualnej katastrofy, obejmujące zazwyczaj ofiary śmiertelne, wielkie straty materialne, zniszczenie środowiska naturalnego, oraz znikomą akceptację społeczną ryzyka związanego z eksploatacją...

Badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane,cz.II

Prezentowany artykuł został wyróżniony w konkursie im. prof. M. Pożaryskiego na najlepsze artykuły publikowane w czasopismach z zakresu elektryki – organach...

 koszt robocizny – R = 13,8% ceny całkowitej
 koszt materiałów − M = 63,8%
 koszt pracy sprzętu − S = 5,7%
 koszty pośrednie − Kp = 12,8%
 zysk − Z = 3,9%
 cena netto 1 m2 wynosiła 2447,24 zł.

W obliczeniach pominięto podatek VAT, który doliczany jest odrębnie na końcu kosztorysu.
W ujęciu grafi cznym struktura ceny przedstawia się następująco:

Kształtowanie cen robót budowlanych przy zmienności cen czynników produkcji

Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualizowane na dzień otwarcia ofert, a ich podstawową funkcją jest określenie wartości robót budowlanych dla celów usytuowania zamówienia publicznego w progach...

Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji...

Dz.U. 2007 nr 60 poz. 407

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie...

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+