Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

A coordination meeting on construction site

04.02.2019

Posłuchaj: Pobierz:

[SM - Site Manager, MK - Ms. Kate, JP - John Pipe, SC - Stephen Cable, GC - George Cement]

 

SM: Ms. Kate, could you please inform everyone immediately abo- ut a short working meeting that will take place today at 3:30 pm in my office?

MK: Sure. Who should I get in touch with?

SM: The manager of the installation group - Mr. John Pipe, the electrical works manager - Mr. Stephen Cable and the person supervising construction works - Mr. George Cement.

MK: Unfortunately, Mr. Cable is on holiday leave today.

SM: Please let him know anyway. The situation is urgent. He will take the day off an another time. Please, remind him also abo- ut our monthly production meeting - the next one is on Monday at 9:00 am.

 

[The coordination meeting]

 

SM: Hello, gentlemen. Thank you for coming, particularly you, Mr. Cable. You arrived on time despite your planned holiday.

SC: No problem. Ms. Kate told me to attend the meeting, so I am. SM: Our today’s meeting is very important. We have to discuss a lot of issues before the Monday production meeting. The session will consists of two parts. First, we will discuss the results of the site inspection carried out by the labour inspection unit. The inspector will join us and present his remarks. There were really a lot of them. In the second part of the meeting, we will analyse where we are in the production process for the fourth quarter, as well as how much we fall behind schedule for the first quarter of this year. Just to give you an idea, we are about four weeks behind the material and financial plan. Only for January we miss PLN 500,000 to meet the plan. I will provide the details when discussing each working group.

GC: I have no delay. It is Stephen who delays with flush-mounted installations. John is late with stacks and risers.

SM: This is pure poppycock! Anyway, your task will be to analyse my remarks and suggestions so that everything is back to the schedule.

GC: OK, but the supply chain division has to fulfil its tasks as well. JP: That’s right! Please take into account that 40% of the mate- rials were delivered late!

SM: We’ll do the following: please update your orders for materials and equipment, specifying required delivery dates. I need this information by tomorrow 3:00 pm to be able to agree the terms by Monday.

SC: Should we give these documents to you?

SM: No, please submit them to Ms. Kate. She will prepare an overall summary and pass it on to me. Please, treat this issue in great detail. And we see each other on Monday at our production meeting.

 

Słowniczek/Vocabulary

meeting (also session) - spotkanie, narada

working meeting - spotkanie robocze

immediately - natychmiast, pilnie

to get in touch with - skontaktować się z

urgent - pilny, naglący

day off - dzień wolny

at another time - innym razem, w innym terminie

monthly - miesięczny, comiesięczny

site inspection - kontrola na budowie

labour inspection unit - jednostka inspekcji pracy

remark - uwaga

quarter - kwartał

material and financial plan - plan rzeczowo-finansowy

details - szczegóły

working group - grupa robocza

flush-mounted installation - instalacja podtynkowa

[surface-mounted installation - instalacja natynkowa]

stack and riser - pion wod.-kan.

poppycock (also nonsense, absurd) - bzdury

an order for (materials and equipment) - zamówienie (materiałów i sprzętu)

to pass on - przekazywać dalej

 

Użyteczne zwroty/Usefulphrases

(The meeting) will take place (today at 3 pm). - (Spotkanie) odbędzie się (dzisiaj o 15:00).

...is on holiday leave. - ...jest na urlopie.

Please, remind (me/him/her/them) about... - Proszę, przypomnij (mi/mu/jej/im) o...

I arrived on time. - Dotarłem na czas.

...will consist of (two parts) - ...będzie się składać z (dwóch części)

(The inspector) will join us. - (Inspektor) dołączy do nas.

We fall/are behind schedule. - Jesteśmy w tyle z harmonogramem.

We miss... to meet the plan. - Do zrealizowania planu brakuje nam...

I have no delay. - Ja nie mam opóźnienia.

(John) delays with/is late with... - (Jan) zwleka/spóźnia się z...

...was/were delivered late. - ...był/były dostarczone po terminie.

Please, submit the documents to... - Dostarcz proszę dokumenty do...

 

Tłumaczenie

Inżynier budownictwa rozmawia po angielsku

 

[KB - Kierownik Budowy, PK - Pani Katarzyna, JR - Jan Rurka, SK - Stefan Kabel, JC - Jerzy Cement]

 

KB: Pani Kasiu, proszę pilnie powiadomić wszystkich o krótkiej naradzie roboczej, która odbędzie się dzisiaj o 15:30 u mnie w gabinecie.

PK: Oczywiście. Z kim powinnam się skontaktować?

KB: Z kierownikiem grupy instalacyjnej - panem Janem Rurką, kierownikiem robót elektrycznych - panem Stefanem Kablem oraz z osobą nadzorującą roboty budowlane - panem Jerzym Cementem.

PK: Niestety, pan Kabel ma dzisiaj urlop wypoczynkowy.

KB: Proszę go powiadomić mimo wszystko. Sprawa jest pilna. Weźmie sobie dzień wolny w innym terminie. Proszę przypomnieć mu również o comiesięcznej naradzie produkcyjnej - najbliższa w poniedziałek o godzinie 9:00.

 

[Narada koordynacyjna]

 

KB: Witam Panów i dziękuję za przybycie, szczególnie panu Kablowi. Pomimo zaplanowanego urlopu zjawił się Pan punktualnie.

SK: Żaden problem. Pani Kasia przekazała mi, że mam być obowiązkowo, więc jestem.

KB: Dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne. Przed naradą produkcyjną w poniedziałek musimy omówić wiele tematów. Narada będzie składać się z dwóch części. Najpierw omówimy wyniki kontroli na budowie przeprowadzonej przez jednostkę inspekcji pracy. Dołączy do nas in

spektor, który przedstawi uwagi. Było ich naprawdę sporo. W drugiej części spotkania przeanalizujemy, na jakim etapie jesteśmy w procesie produkcyjnym za IV kwartał, a także jak duże opóźnienie mamy względem harmonogramu na I kwartał tego roku. Dla zobrazowania, jesteśmy około cztery tygodnie w plecy z planem rzeczowo-finansowym. Tylko za styczeń brakuje nam 500 000 zł do wykonania planu. Szczegóły omówię przy poszczególnych grupach roboczych.

JC: Ja nie mam żadnego opóźnienia. To Stefan nie wykonuje instalacji podtynkowych na czas. Janek zwleka z wykonaniem pionów wod.-kan. KB: Czyste bzdury! Tak czy inaczej, Waszym zadaniem będzie przeanalizowanie moich uwag i sugestii tak, aby wszystko wróciło do harmonogramu.

JC: OK, ale dział zaopatrzenia również musi się wywiązać ze swoich zadań. JR: No właśnie! Proszę zauważyć, że 40% materiałów zostało dostarczonych po terminie!

KB: Zrobimy tak: proszę uaktualnijcie wasze zamówienia materiałowe i sprzętowe, z podaniem konkretnych terminów dostawy. Ja muszę otrzymać te informacje jutro do godziny 15:00, aby do poniedziałku uzgodnić warunki.

SK: Czy te dokumenty mamy składać do Pana?

KB: Nie, proszę je dostarczyć do pani Katarzyny. Ona zrobi zestawienia zbiorcze i przekaże do mnie. Proszę o dokładne potraktowanie tematu. Widzimy się w poniedziałek na naradzie produkcyjnej.

 

Magdalena Marcinkowska

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube